1940

Omgekomen inwoners Laren

10 mei 1940: de Duitse troepen vallen Nederland binnen


De Laarder Courant De Bel publiceert op 11 mei 1940 Het eerste oorlogsbericht:

In den afgelopen nacht, vanaf 3 uur, hebben Duitsche troepen onze grens overschreden. Vliegaanvallen op eenige vliegvelden zijn geprobeerd. Onze luchtmacht en het afweergeschut is paraat: voor zoover bekend zijn minstens 6 Duitsche vliegtuigen neergehaald.


Verderop volgt een oproep aan de bevolking:

Ieder neme kennis van de bekendmaking welke heden door de regering is gedaan en welke op de aanplakborden voorkomt.

-Zorg voor volledige verduistering

-Niemand mag hamsteren

-Het is te verwachten, dat zeer spoedig bevolking uit andere gemeenten hier onderdak zal moeten vinden.


Er staat ook:

De Grenstroepen hebben hun taak volbracht. De bevolen vernietigingen uitgevoerd. De bruggen over de Maas en de IJsel zijn vernield. De Duitsche troepen zijn ten Oosten van Arnhem op 15 km van de grens opgerukt tot den IJsel. 


En zo raakt Nederland zijn neutraliteit kwijt en worden dienstplichtigen en vrijwilligers opgeroepen om te vechten. Ook 2 Larens jongemannen waren betrokken bij de strijd bij de Grebbenlinie.

Antonius Henricus Heidenreich

Geboren:  Amsterdam, 18 juli 1920

Overleden: Vianen, 13 mei 1940

Bereikte de leeftijd van 19 jaar     

Mauvezand 3

Anton Henricus Heidenreich werd geboren te Amsterdam aan de Martelaarsgracht, op 18 juli 1920, als zoon van Johan Anton Christiaan Heidenreich en Cornelia Johanna Ruder. Ton was de oudste van drie broers en het 1e kleinkind in de familie. Hij bezocht de lagere school te Amsterdam en ging daarna naar de ambachtsschool voor de opleiding automonteur. 


Op 22 december 1937 vertrok het gezin Heidenreich uit Amsterdam en vestigde zich in Laren aan het Mauvezand. Voor hun huis kwam toen geregeld de Gooische stoomtram langs tot ergernis van mevrouw Heidenreich, want die tram stootte verschrikkelijk veel zwarte rook uit. Vooral het buiten hangende wasgoed maar ook de buitenkant van het huis werden roetzwart. In Laren ging Ton werken in de garage Witte aan het Zevenend 4. 


In 1939 moest Ton Heidenreich in militaire dienst. Hij kwam op in Zelhem bij het 46e regiment. Hij werd motorordonnans. Op 13 mei 1940, toen de Tweede Wereldoorlog net was uitgebroken werd hij met een opdracht naar de Grebbeberg gestuurd. Tijdens een luchtaanval in Vianen op die 13e mei om 11.30 uur, is hij omgekomen. Volgens zijn broer werd er verteld dat hij door Nederlandse militairen werd aangeroepen. Ton hoorde het niet en werd ter plaatse neergeschoten. 


Zijn lichaam werd in Kesteren ter aarde besteld. Op aandringen van zijn ouders werd Ton een maand later herbegraven op de Algemene Begraafplaats in Laren. Jaren later werd hij op verzoek van de Oorlogsgraven Stichting herbegraven op het Militaire Ereveld Grebbeberg, rij 10, grafnummer 44.

Bron: Bep de Boer


Maker van het naambordje en motivatie: Wenda van 't Klooster Calis 


We mogen het niet vergeten,

We mogen de oorlog niet vergeten,

We mogen de vreselijke gebeurtenissen niet vergeten,

En we mogen zeker niet de slachtoffers vergeten.

Dat is mijn allergrootste beweegrede geweest om deze bordjes te maken. In de hoop dat al die ellende ons bespaard mag blijven en we dat zelf nooit hoeven mee te maken. 

En ik denk dat dit nu heel actueel is met de gebeurtissen elders in de wereld.

Ook wil ik dat elk persoon die om het leven is gekomen door de oorlog moet voort blijven bestaan in onze herinneringen, dit mede door de bordjes die om de bomen hangen.

Ik heb mijn best gedaan om voor elk persoon een persoonlijk bordje te maken. Het is een prachtig initiatief, en ik ben erg blij en vereerd hieraan mee te hebben mogen doen.

Theodorus Blom

Geboren: Laren, 10 september 1907. 

Overleden: Scherpenzeel (gld) - Woudenberg (ut), 14 mei 1940 

Bereikte de leeftijd van 32 jaar

Gehuwd met: Johanna, Cornelia Spekhorst        

Naarderstraat 40

Theodorus Petrus Johannes Blom is omgekomen in Scherpenzeel (gld) - Woudenberg (ut)

Op 14 mei 1940 is Theodorus Petrus Johannes Blom omgekomen in Scherpenzeel (gld) - Woudenberg (ut). Doodsoorzaak: Gesneuveld.

Bron: Oorlogsbronnen

Theo Blom was de oudste zoon van 12 kinderen van Johannes Blom en Maria Helena Staal. Zijn vader was eigenaar van het bekende Hotel aan de Naarderstraat, Hotel Blom, dat ooit een halteplaats was van de Gooische Stoomtram. Later was het Nick Vollebregt’s Jazz- en Eetcafé. 

(bronnen: De Klepel, mei 1940:www.larense voorouders; Yvonne Majoor; Henk van Hees, Historische Kring Eemnes)


Foto’s artikel hieronder:

- Graf van de familie Blom op het Sint Janskerkhof te Laren. De plaat op het graf is een afscheid van de militaire vrienden van Theo.

-Hotel Blom aan de Naarderstraat, het ouderlijk van Theo Blom.


Maker van het naambordje: Jan Peter Hofstee


Wichert Hulsebos 

Geboren: Rotterdam, 28 april 1912

Overleden: Mauvezand Laren, 6 november 1940

Bereikte de leeftijd van 57 jaar

Gehuwd met: Klasina van Houtum             

Mauvezand 33

In de nacht zaterdag op zondag 5 oktober 1940 rond 24.00 vloog er een geallieerd vliegtuig over het landhuis Orion van professor Weizenbock aan de Melkweg in Blaricum. Hij vloog een aantal keren over en had het mogelijk op dit huis gemunt. De professor was een geboren Oostenrijker en na de 1e wereldoorlog was hij een overtuigd revanchist tegen de Fransen. De beschrijving van dit bombardement en het leven van professor Weizenbock is te vinden in het boek “Het Dorp, De Oorlog, De Mensen” van Ineke Hilhorst & Teun Koetsier.


Dit huis werd gebombardeerd in het aardedonker. Velen hoorden de inslagen, maar het was niet duidelijk waar het was. Wichert Hulsebos liep op dat moment buiten bij de Mauvevijver (Hut van Mie). Hij werd getroffen door een bomscherf in zijn been. Hij werd daar gevonden door de buurman de heer Greve die net naar huis ging. Direct is de politie en de firma Van Amersfoort gebeld. Hij werd naar het St Jans ziekenhuis vervoerd en is daar geopereerd. Hij kreeg later longontsteking, waarschijnlijk als complicatie van de operatie, en is daaraan op 6 november 1940 overleden.


De heer Hulsebos was de uitvinder van de krukas-loze motor en heeft 19 patenten op zijn naam staan.


Maker van het naambordje: Bart Uelen