Herinneringsbomen Laren

Als je de namen van de Larense oorlogsslachtoffers doorneemt zie je dat veel slachtoffers te koppelen zijn aan belangrijke gebeurtenissen tijdens de WOII. 

Wij proberen de namen aan deze gebeurtenissen te koppelen. En dan kijken we niet direct naar de overlijdensdatum, maar naar de gebeurtenis of fase in de oorlogstijd. 

Het uitwerken van de Herinneringsbomen is een meer-jaren-plan. Nog steeds zitten er hiaten in onze informatie, maar wij streven naar volledigheid.

De Hoeve

Een van de belangrijkste onderduikadressen tijdens de Tweede Wereldoorlog was ongetwijfeld ‘De Hoeve’ aan de Hein Keverweg 1 te Laren. 

Tot het verraad op 30 september 1943.

De Berg-Stichting

De Berg-stichting is in 1909 opgericht als opvanghuis voor joodse kinderen uit noodlijdende gezinnen en voogdijkinderen. In 1940 waren 106 jongens en meisjes tussen 4 en 21 jaar ondergebracht bij de Berg-stichting. 

Tot 7 april 1943.

Omgekomen inwoners

Gedurende de oorlog zijn ook in Laren slachtoffers gevallen. Hun namen staan niet op het monument. In 1947 was  er onenigheid  over de rol van de voorzitter van de commissie in oorlogstijd (Van Nispen tot Sevenaer) die moest bepalen wie er op het monument kwamen.

Hier vind u de omgekomen mensen per jaartal

194019411942194319441945

Onderduikers

In Laren werd er veel ondergedoken. Voor het ontlopen van de Arbeidsinzet, door verzetslieden en door Joodse medeburgers.  Tijdens de onderduik zijn onderduikers opgepakt en naar de kampen afgevoerd. Vaak vond dit plaats door verraad, waarbij ook de onderduikgevers groot risico liepen om in concentratiekampen terecht te komen. Hieronder per onderduikadres de slachtoffers.

Naast eigen onderzoek en familie-documentaties hebben we onder andere de volgende archieven geraadpleegd.

Joods Monument, Streekarchief Gooi- en Vechtstreek, Kwartaalnummers Historische Kring Laren, NIOD, Nationaal Archief, Oorlogsbronnen, Arolsen Archives, Oorlogsgravenstichting, Delpher,  Rode Kruis, WiewasWie, Boek “Schieten op de Maan” (Teun Koetsier en Elbert Roest), Boek "De Larense Verzetsstrijder August van Wilgenburg (1909-1944)" (Aaldrik Hermans), Boek "Een badkuip aan de Drift" (Steven Weinberg, Aaldrik Hermans, Michiel van Driel), Boek "De slag om de Berg-Stichting" (Ineke Hilhorst, Teun Koetsier, Elbert Roest)

Verder zijn veel van de getoonde historische gegevens afkomstig uit het onderzoek van drs. Aaldrik Hermans.

De getoonde naambordjes en de historische gegevens van deze website mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. En dan alleen onder bronvermelding.

Aanvraag via: 

aaldrik2001@yahoo.com of herinneringsbomenlaren@gmail.com  


Onthulling 22 april 2022

Op 22 april 2022 vond om 17.00 de opening plaats door de burgemeester op de Brink in Laren. 

DSCN0195.MOV

Toespraak John Timmerman

IMG_0352.MOV

Officiële opening burgemeester en Elize

Onder toeziend oog burgemeester bordjes bevestigd 

Bordjes geplaatst


Voorzitter comité 4-5 mei houdt openingswoord

John geeft toelichtende speech

Wandelroute Oorlogsmonumenten  Laren

Brink. Het oorlogsmonument voor de gevallenen in de gemeente Laren staat op de Brink van Laren. Kunstenaar P.H. Klaasen.

Het monument dat op 4 mei 1950 werd onthuld herdenkt de slachtoffers in of uit Laren die door oorlogsgeweld omkwamen in de Tweede Wereldoorlog. Het bronzen beeld bestaat uit een liggend mensenfiguur op twee haakse vleugels. 

In de weken rond 4 en 5 mei krijgen de slachtoffers sinds 2022 een gezicht middels naambordjes om de bomen op de Brink. Op de website: HerinneringsbomenLaren is meer informatie over de slachtoffers te vinden.

Tevens wordt dan getoond het tijdelijk holocaust monument. Dat zijn witte zakdoeken opgehangen tussen de bomen ter nagedachtenis aan de in de tweede wereldoorlog gedeporteerde en vermoorde joden. Ontwerp: Kunstenares Elise Steilberg.

Drift 23-25. Middels een zwerfkei worden hier Dirk Joseph Buis en Aloisius Corn. Vlasman herdacht. 2 Verzetsmannen die hier op 11 april 1945 door de bezetters werden gefusilleerd. Het monument is in 1946 onthult door oud-verzetsleden uit Laren, Blaricum en Eemnes. 

Hein Keverweg. Op de parkeerplaats achter Singer zijn 32 struikelstenen voor de onderduikers die hier in het afgebroken pension De Hoeve zijn opgepakt en niet meer teruggekomen.

Reitsemaplantsoen. Monument voor de Joodse kinderen. Het monument herinnert aan het Joodse kindertehuis de Berg-Stichting en de 48 kinderen en 4 stafleden van de Berg-Stichting die in WO II door de nazi’s zijn vermoord.  


A. Brink Laren      B. Hein Keverweg       C. Drift 23      D. Reitsemaplantsoen - Langsakker